Monday, November 23, 2009

Sampaikan KebaikKan WaLau SebaRis AyaT

MAri BudayaKan HiduP berBaik-BaiK
Semua umat Islam adalah bersaudara dan saling kasih-mengasihi antara satu sama lain. Jauhi sifat berburuk sangka, kata-mengata, tuduh-menuduh dan suka memfitnah orang lain. Marilah kita budayakan sikap tolak ansur dan saling cinta-mencintai kerana Allah.

Nabi bersabda:
"Sesungguhnya Allah azza wajalla di jari kiamat nanti bertanya, di manakah orang yang saling mencintai kerana Aku? Akan Aku naungi mereka dengan naunganKu, pada hari tiafa naugan, kecuali naunganKu" (Hadis Riwayat Muslim)

Apa MaknA MenguMpaT?
Mengumpat ialah menceritakan sesuatu tentang diri orang lain. Seandainya orang yang berkaitan mendengarnya sudah tentu ia akan marah. Jika apa yang dibicarakan itu tidak benar, maka ia bernama fitnah dan berdusta, maka yang demikian ia adalah amat berdosa.

Nabi SAW berpesan:
"Jauhkanlah dirimu dari mengumpat dan menggunjing, ia lebih jahat daripada zina. Seorang yang berzina jika ia bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. tetapi seorang yang mengumpat tidak akan diampuni Allah sebelum orang yang diampuninya itu memaafkannya."

BerSediAlah UntuK Hari KemaTiaN
Firman Allah yang bermaksud:
"Kemudian,sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian akan mati" (Al-Mukminun : 15)

Hari kematian adalah hari terputusnya segala amal. Disebabkan kematian, roh terpisah meninggalkan badan untuk kembali kepada penciptaNya. Jasad akan menjadi kaku. Asal kita dari tanah kembali ke tanah semula.

Adalah sikap orang yang beranggapan bahawa kematian adalah akhir segalanya. Sesungguhnya kematian adalah merupakan awal kehidupan semula yang panjang dan abadi. Kematian hanya sebuah episod peralihan dari dunia ke dunia yang kekal. Peristiwa inilah yang menandakan tamatnya segala amal seseorang di dunia sementara ini..

Rasulullah SAW bersabda:
"Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Kecuali 3 hal, sedekah jariah, atatu ilmu yang bermanfaat ( yang ditinggalkan ) atau anak soleh yang sentiasa mendoakannya."

Allah Berfirman di dalam Surah al-Maidah ayat 2:
"Dan tolong-menolonglah kamu dalam perkara kebajikan dan taqwa jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."

Oleh itu saudaraku, banyakkanlah amalan soleh sebelum datangnya kematian. Nasihat utk diri sendiri dan juga saudara-saudaraku se-Islam.


~i TrusT evEryOne but i dOnt TrusT The DEviL inSiDE TheM~

0 kutipan komen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...